Ostatní

Společnost O-CONSULT využívá svého velkého potenciálu know-how i v dalších odborných činnostech.

Naši odborní a vysoce kvalifikovaní pracovníci provádějí poradenství, konzultace i stanovení vnitřních pravidel například v těchto oblastech:

 • transformace obchodních společností - přeměny, sloučení, splynutí, rozdělení společností
 • poradenská činnost s analýzou současného stavu s cílem nalezení optimální formy podnikatelské činnosti
 • konsolidace obchodních společností spojená s analýzou současného finančního stavu
 • poradenská činnost se stanovením dalšího postupu společnosti
 • zpracování výhledu ekonomických výsledků ve formě účetních výkazů například pro žádosti o poskytnutí úvěru
 • kontrola organizace a úplnosti účetnictví s navržením nových vnitřních pravidel uspořádání, vedení a organizace účetnictví a evidence.
 • analýzu současného stavu a návrh nové organizace řízení společnosti
 • zpracování návrhu vnitřních organizačních předpisů, například směrnice k vedení účetnictví, směrnice k cestovním náhradám, pokyny k provádění inventarizací, vedení pokladny, evidence majetku, odpisový plán aj.
 • zrušení a likvidace obchodních a neziskových společností
 • archivace účetních písemností
 • Provádíme specializované audity, resp. audity zaměřené pouze na kontrolní činnost. V této oblasti provedeme i úzce zaměření kontroly na zjištění podstaty účetní operace, resp. na zjištění správnosti účetního zpracování nebo daňového zařazení.
 • Pro potřeby daně z přidané hodnoty a odpisování spolupracujeme při správném zařazení věci nebo služby do příslušné klasifikace činností
 • Obchodním společnostem poradíme a pomůžeme při zpracování podkladů pro valnou hromadu, a to včetně výroční zprávy a programu valné hromady.
 • Připravíme speciální analytické zprávy pro akcionáře (společníky) dle jejich požadavků resp. dle požadavků managementu společnosti.
 • Pro řádný chod společnosti navrhneme vnitřní organizační předpisy a zpracujeme i oběh účetních a jiných dokladů použitelných v provozu společnosti se stanovením termínů a odpovědnosti jednotlivých pracovníků. Tyto podklady mohou sloužit například i při přípravě pro získání certifikace ISO.
 • Poskytujeme odbornou poradenskou činnost při řešení vlastnických vztahů v obchodních společnostech včetně dalších opatření dle pravidel obchodního zákonodárství.
 • Pomůžeme a doporučíme doplnění při zpracování společenské smlouvy na změněné podmínky, resp. na řešení budoucích situací.

 

Informujeme naše klienty o nových, právních předpisech a zveřejňujeme naše stanoviska k vybraným problémům, taktéž připomínáme některé povinnosti, které souvisejí nepřímo s naší činnosti, např. minimální mzda, novela zákoníku práce, související předpisy aj.

Součástí odborných činností je účetní poradenství pro klienty, kterým nezpracováváme účetnictví. Řešíme postupy účtování, tvorbu účtové osnovy i pravidel náplně jednotlivých účtů.

Spolupracujeme se stálým okruhem odborníků a jsme schopni zajistit například právní služby, nebo služby při oceňování majetku. Komplex těchto služeb se projeví zejména svoji souhrou při kompletním zajištění transformací společností, při nepeněžní úhradě vkladu do základního jmění společnosti a při dalších příležitostech.

Podle nového zákona o auditorech jsou všechny uvedené činnosti kvalifikovány jako auditorské služby.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
best fausse rolex yacht master review for the hunt for an excellent ambiance in the mean time a super blend most typically associated with genius creative audacious development.luxury http://replicatiffanywatches.com/ fuses the remarkable watchmaking connotation.